2021-10-24 - kelionė į Rietavą ir šv. Mišios bei koncertas Rietavo šv. arkangelo Mykolo bažnyčioje

choras Libro
2021.11.08
2021 m. spalio 24 d., sekmadienį, išsiilgę giesmių LIBRO choro balsai, vedami puikios solistės Ilonos Pliavgo, diriguojami vadovės Lilijanos ir akompanuojami chormeisterės Jarūnės Barkauskaitės, nauja jėga suskambėjo Rietavo bažnyčioje.

Nuoširdžiai dėkojame už paramą Karoliniškių bendruomenei, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai ir, žinoma, Rietavo šv. arkangelo Mykolo bažnyčiai, Rietavo kultūros centrui ir Rietavo Oginskių kultūros istorijos muziejaus direktoriui Vytui Rutkauskui

Parašykit komentarą